Заняття у гуртку сприяють поглибленню та систематизації мовної компетентності. Програма гуртка – це синтез теоретичних знань та практичної роботи. Робота в малих групах допоможе якісно отримати необхідні знання та навички, а проходження типових тестових завдань закріплює тематичний прогрес протягом року.