Колектив відділу ставить завдання:

  • Формування доброзичливого мікроклімату у педагогічному та дитячому колективах;
  • Підвищення професійної майстерності педагогів;
  • Підготовка та проведення масових заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня гуртківців.

Про нас:

Система роботи художньо-технічного відділу формується на національних традиціях виховання, суспільних і родинних цінностях.

Головна мета – розвиток творчих здібностей дитини, збагачення її культурного потенціалу, виховання особистості, здатної самостійно діяти в сучасних умовах. Надання певної допрофесійної підготовки з метою подальшого самовизначення вихованців.

Гуртки:

Моделювання та конструювання одягуГрупи раннього розвиткуФотогурток