Дизайн — це творчий метод, процес і результат художнього проектування і конструювання естетичних властивостей оточуючого нас предметного світу, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних об’єктів і середовища, загалом, потребам людини як утилітарних, так і естетичних.

Основна мета гуртка — ознайомити з поняттям «дизайн», чинниками виникнення проектної діяльності, визначення дизайн-діяльності, функції, що їх виконує дизайн у суспільстві і житті окремої людини.

Заняття допоможуть звільнитись від стереотипного способу мислення, набути власний досвід творчої діяльності, задовільнити потреби у творчій самореалізації, змінять сприйняття оточуючого світу, забезпечать набуття вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виконання технологічних операцій.