В програмі гуртка організація куточків живої природи: акваріумів та тераріумів, вивчення поведінки тварин, екології рослин, фіксування та експонування біологічних об’єктів. Проведення систематичних спостережень за ростом і розвитком тварин та рослин, екскурсії у природу.