Образотворче мистецтво — це узагальнена назва пластичних видів мистецтва — живопису, скульптури, графіки,  які відображають дійсність в наочних, зримо сприйманих образах, в узнаваних формах самого життя. Завдяки методам узагальнення і типізації, твори образотворчого мистецтва здатні відображати значні історичні події в їх розвитку, розкривати внутрішній духовний світ людини, втілювати суспільні ідеї.

Мета роботи гуртка — у процесі сприймання та інтерпретації творів мистецтва і практичної художньої діяльності виховувати в дітей ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати художню свідомість і компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні.