Патріотизм – одне з найбільш глибоких духовних надбань особистості. Як правило, це поняття розуміють як відданість і любов до Батьківщини, до свого народу, гордість за його минуле й сьогодення, готовність до захисту. Виховання громадянина України – стратегічна мета національно-патріотичного виховання, здобутком якого є система знань, поглядів, понять, переконань та почуттів, що є важливими для збереження країни як в культурному, так і в територіальному аспектах.

Головна мета національно-патріотичного виховання в гуртку — передача молодому поколінню соціального досвіду, багатств духовної культури, національної ментальності народу, його своєрідності і формування на цій основі особистісних рис громадянина України.

Ми повинні пам’ятати минуле, творити та удосконалювати сучасне й окреслювати майбутнє. І тільки тоді станемо творцями свого власного життя.