Керівник гуртка – Добровольський Любомир Олександрович

Для молоді особливо захоплюючим є радіоаматорство, яке допомагає долати відстані та кордони за короткий час, встановлювати контакти з людьми не тільки в межах України, але й з різних країн і континентів. Радіоефір безмежний. Для нього досяжний навіть космічний простір.

Навчаючись у радіо гуртку вихованці ознайомлюються із основами радіотехніки, елементарною базою приймачів і радіопередавачів, конструкцією та принципом роботи антен, призначених для роботи на різних радіохвилях і принципом розповсюдження коротких і ультракоротких хвиль. Встановлення радіозв’язків із різними країнами, містами та континентами глибоко пов’язане із необхідністю досконалого знання географічного розподілу світу, морів і океанів, островів і архіпелагів. 

Перші кроки у радіоспорт, та і у  радіогурток операторів колективної радіостанції завжди розпочинається із вивчення фонетичного алфавітів: українського і англійського.

Без глибокого їх знання неможливі взаємнорозмовні відносини між операторами своєї країни та інших країн світу. Міжнародною мовою радіоспортсменів є англійська мова, основні радіокоди і мовні скорочення, з допомогою яких радіооператори всіх країн світу розуміють один одного. 

Для повноцінної оперативної роботи на радіостанції особливо із зарубіжними операторами учасник гуртка повинен добре вивчити, знати та вміти правильно та швидко відповідати англійською мовою не менш ніж 30-40 радіокодів та мовних скорочень. Наступним етапом підготовки операторів колективної радіостанції є вивчення структури позивних (кличних сигналів), українських, російських і всіх іноземних держав. На протязі багатьох занять вивчалась структура позивних, які розподіляються на префікси та суфікси. Перші букви та цифра—це є префікс, а все інше після них – це суфікс. Префікс показує, до якої країни відноситься радіостанція, а суфікс – кому конкретно вона належить. Структуру позивного сигналу повинен знати кожен оператор, без цих знань неможливо буде знати з ким він працює. А префікси різних країн показують наступне: G- Англія, I- Італія і.т.д.