Керівник гуртка – Калугіна Ірина Миколаївна, Тарасенко Ніна Іванівна 

В умовах реформування системи освіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу вітчизняної науки і техніки, економіки і виробництва на світовий рівень, інтеграції в світову систему освіти, конкуренції будь-якої продукції, в тому числі й інтелектуальної, особливо актуальним стає забезпечення належного рівня математичної підготовки підростаючого покоління.

Завдання гуртка:

 • виявляти та розвивати потенційні та творчі здібності кожного школяра;
 • створювати сприятливі умови для самовираження кожної дитини в різних видах діяльності, в тому числі і навчально-творчій;
 • розширювати обсяг знань вихованців гуртка за рахунок залучення додаткових теоретичних фактів;
 • формувати у вихованців індивідуальний підхід до використання знань у різних ситуаціях;
 • активізувати розумову діяльність школярів, стимулювати їх інтерес до математики через розв’язування задач, що вимагають застосування нетривіальних ідей, пошуку різноманітних способів розв’язування стандартних задач, а також за допомогою цікавих задач, головоломок, софізмів, загадок, жартів, фокусів, ігор;
 • розвивати просторову уяву, нестандартне мислення, фантазію, розв‘язуючи задачі із сірниками, танграми, логічні задачі;
 • формувати вміння абстрагуватися від конкретного змісту і зосереджуватись на структурі своєї думки;
 • розвивати інтуїцію, логічне мислення вихованців, формувати чіткість математичних суджень, лаконічність висловлювання думок, упевненість у міркуваннях за допомогою евристичних задач .

Метою програми гуртка є формування навчальних компетентностей особистості засобами математики.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

 • пізнавальної: розширення та поглиблення математичних знань;
 • практичної: набуття навичок розв’язування задач практичного, логічного, проблемно-пошукового характеру та застосування їх в повсякденному житті;
 • творчої: розвиток творчого підходу до розв’язування математичних завдань, просторового та логічного мислення, інтуїції, фантазії, творча самореалізація та самовдосконалення;
 • соціальної: задоволення потреб особистості у спілкуванні з однолітками, формування товариських відносин, самостійності, наполегливості, впевненості у собі.

Гурток комплектується з учнівської молоді 4-11 класів.

Для реалізації визначених програмою завдань у навчально-виховному процесі використовуються ефективні методи навчання, які сприяють самореалізації вихованців, фронтальна, групова та індивідуальна робота.

Критеріями оцінки результатів навчання вихованців у гуртку є успішне засвоєння програмного матеріалу за роками навчання, набуття відповідних знань і вмінь, участь у інтелектуальних конкурсах.