Інформація про роботу навчально-методичного центру

позашкільної освіти Волині

Діяльність навчально-методичного центру позашкільної освіти Волині (НМЦПО) здійснюється з урахуванням сформованої мотиваційної потреби педагогів позашкільних навчальних закладів, яка адекватна їхнім професійним запитам і відповідає вимогам часу та суспільства.

Одним із найважливіших напрямків діяльності НМЦПО є удосконалення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, розвиток творчого потенціалу педагогів-позашкільників, підвищення рівня їх фахової компетенції та загальної культури.

Основними формами заходів, які проходять у НМЦПО є: семінари, семінари-практикуми для начальників управлінь, відділів освіти, директорів, методистів позашкільних навчальних закладів області, засідання обласних координаційних рад спортивно-технічного відділу ЦНТТУМ, обласні семінари – наради ЦНТТУМ, МАН, методичні дні, засідання методичних об’єднань, школи молодого педагога та педагогічної майстерності.

Запроваджено проведення тижні відділів у стінах НМЦПО, які знаменувалися виставкою «Із педагогічної скриньки».

Вагома роль у здійсненні науково-методичного супроводу діяльності установ освіти області належить виставковому комплексу НМЦПО, в складі якого постійно діюча виставка “Інноваційна освіта та ділове управління позашкільними навчальними закладами” та оформлені експонати, які відображають профілюючі напрями роботи гуртків в навчальних закладах.

Виставковий матеріал різноманітний за тематикою і змістом, забезпечує зорієнтованість освітян у специфіці сучасних педагогічних ідей та інновацій: наукові публікації, навчально-методичні посібники, авторські програми, методичні розробки, які взяли участь у обласному заочному конкурсі на кращу методичну розробку.

Створено та постійно оновлюється банк інформації про матеріали НМЦПО та відеоматеріалів.

На базі НМЦПО проходили обласні етапи Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних начальних закладів “Джерело творчості” з номінації «Методист року», «Заступник директора». Матеріали учасників конкурсу стали могутнім засобом своєчасного інформування педагогів про нове в педагогіці, психології, історії та поповнили картотеку передового педагогічного досвіду.

Запроваджено ефективну форму роботи з удосконалення фахової майстерності педагогів навчальних закладів області  через проведення практичних занять слухачів курсів ВІППО на базі НМЦПО з використанням засобів мультимедійних технологій: відеоматеріалів, презентацій творчих надбань освітян Волині, України та ін.

Надаються консультації педагогам-позашкільникам області, проведиться значна робота з методистами позашкільних закладів області по питаннях підготовки методичних матеріалів, вивчення перспективного педагогічного досвіду, написання програм, оформлення матеріалів НМЦПО і т.д.

Такі методи та форми роботи дають змогу осучаснити та урізноманітнити співпрацю методистів і педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, викликають жвавий інтерес у педагогів, сприяють підвищенню їх кваліфікації.

На сьогоднішній день важливе соціальне завдання, поставлене перед вищою школою в сучасних умовах, – значно збільшити обсяг досліджень – вимагає якісного поліпшення організації наукової діяльності студентів, поширення різних творчих форм підготовки майбутніх педагогів – позашкільників. І тому, студенти кафедри соціальної педагогіки Волинського національного університету мають можливість отримати не тільки теоретичні знання з позашкільної педагогіки, а й стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Саме робота із студентами у НМЦПО допомагає познайомитись із структурою мережі позашкільних навчальних закладів області, напрямками позашкільної роботи. Це в майбутньому вирішить проблему із педагогічними кадрами в позашкільних навчальних закладах.

Ми сподіваємося, що в цій роботі нас активно підтримає весь педагогічний загал позашкільників області, бо завдання у нас єдині: створити таку систему позашкільної освіти в області, яка б відповідала сучасним світовим вимогам.