Керівник гуртка – Кремінь Галина Андріївна, Білітюк Тетяна Петрівна

Сьогодення вимагає від нас не людину-робота, а людину-мислення,  творця, що вміє і любить працювати. Саме тому професія дизайнера в останні десятиріччя набула величезної популярності, стала необхідною в усіх сферах життя і діяльності людини.

Культуру виробництва слід виховувати в людині з дитячих років, тому у технічній творчості надзвичайно актуальною є робота гуртка технічного дизайну.

Керівники гуртків в  процесі  технічної  взаємодії формують мислення дітей, а воно, як відомо, розвивається в ігровій та навчальній діяльності.

Керівник гуртка не тільки вчить володіти олівцем, лінійкою,  циркулем,  а й наочному моделюванню, проектуванню, конструюванню.

Вихованці гуртка поглиблюють свої знання з базових предметів: фізики, математики, трудового навчання, а також вивчають техніку малюнка, основи креслення, набувають необхідних навичок практичної роботи та ознайомлюються з інструментами і матеріалами, що використовуються в роботі дизайнера.

На практичних заняттях діти засвоюють методику проектування, поєднують практичну діяльність з основними теоретичними принципами формоутворення та усвідомлення проектної ситуації, досліджують зразки, вивчають технологічні прийоми й варіанти виготовлення окремих деталей, конструюють і моделюють, виготовляють вироби з різних матеріалів.

На заняттях гуртка педагог вчить аналізувати, спостерігати та творчо мислити, адже без розвиненої  багатої творчої фантазії  неможливе  створення  чогось  нового.

k4  k2

k1  k6

k7    k5