ЦудечкісЦУДЕЧКІС НАТАЛІЯ БОРИСІВНА

методист, керівник гуртків раннього розвитку дитини

ЮРЧИНСЬКА ГАЛИНА МИРОНІВНАмиронівна

завідувачка лабораторії, керівник гуртків бісероплетіння

Осередок розвитку юних талантів, формування їх естетичних, художніх смаків, залучення дітей до різних видів мистецтва та народної творчості.

– забезпечує умови особистісного розвитку дітей на основі актуалізації гуманістичних традицій світової культури з врахуванням естетичних вмінь, навиків та потреб виховання національної свідомості;

– залучає учнівську молодь до активного процесу оволодіння знаннями у сфері культури, народної творчості;

– формує систему знань і уявлень про сутність, види мистецтва. особливості художньо-образної мови мистецтва: декоративно-вжиткового, образотворчого, дизайнерського;

– сприяє збагаченню художньо-естетичного досвіду, розвитку художньо-технічних уявлень, ціннісних художніх, національних орієнтацій.

Системна робота художньо-технічного відділу формується на національних традиціях виховання суспільних та родинних цінностях. Навчально-виховний процес здійснюється у 5 напрямах:

– моделювання та конструювання одягу;

– дизайн;

– фотосправа;

– декоративно-прикладне мистецтво;

– ранній  розвиток дітей.

Моделювання та конструювання одягу

DSC_1738Молоді, енергійні, творчі керівники гуртків працюють в лабораторії конструювання та моделювання одягу: Прокопчук Світлана Володимирівна, Сива Олена Василівна. Педагоги вміють знайти підхід до кожної дитини. Сучасна позашкільна освіта передбачає надання певної допрофесійної підготовки з метою подальшого професійного самовизначення дитини. Тому навчання в гуртку дає можливість оволодіти певними знаннями і вміннями.

Метою навчання у гуртку є забезпечення підготовки дітей до трудової діяльності, оволодіння загальними знаннями про обладнання швейного виробництва конструювання, моделювання та виготовлення швейних виробів.

Під час занять вихованці знайомляться з елементами креслення, розвивають навички виконання необхідних розрахунків. Підсумок роботи за рік – організація виставки, показ моделей.

         x1          DSC_0502

Дизайн

Керівники гуртків лабораторії створили по-домашньому теплу атмосферу. Заняття характеризуються цілісністю, послідовністю, системністю, високим темпом, насиченістю, використанням елементів проблемного навчання.

У своїй педагогічній діяльності керівники гуртків Кремінь Галина Андріївна, Плащевська Світлана Анатоліївна, Білітюк Тетяна Петрівна успішно втілюють цілеспрямоване навчання.

Основна мета: розвиток емоційності, естетичного сприйняття дійсності, творчої активності та ініціативи.

Основні учбові задачі: викликати активний інтерес до дійсності, привчати працювати з визначеним композиційним задумом; послідовно збагачувати уявлення про предмети.

  DSC_0330

Фотосправа

Керівники гуртків Меліхова Інна Вікторівна, Шевчук Наталія Вікторівна організували роботу з опорою на пізнавальний інтерес у навчанні та вихованні, систематичну орієнтацію на самостійну діяльність учнів, вміння бачити кожну дитину. На заняттях спілкування організовується так, щоб діти мали можливість самостійного пізнання світу. Вихованці мають можливість побачити світ у своїй цілісності й одночасно в розмаїтості. Кожна дитина, діючи в світі предметів, природи і стосунків, дістає свій індивідуальний досвід і має можливість відобразити його у своїх роботах.

Мета занять у фотогуртку – виховання творчої особистості дітей, ознайомлення з основами фотомистецтва та сприяння розвитку розумових здібностей, поглибленню технічних знань й навичок, формування естетичних смаків і сприяння творчій самореалізації дітей. А.В. Луночарський писав, що фотографія потрібна кожному на все життя: вона потрібна дитині, потрібна підлітку під час навчання, фотографія потрібна людині, коли вона  буде дорослою, і коли вона стане, наприклад, ученим або практичним діячем. Для нас важливо донести фотографію у саму народну гущину, дати її в руки всьому народу… Як кожна освічена людина має годинник, так вона має володіти олівцем та фотографічною камерою. І це з часом буде. Буде загальна грамотність взагалі і фотографічна зокрема.

Гуртки раннього розвитку дитини

Мета – зробити життя малят соціалізованим, змістовним, спільно з родинною сприяти повноцінному розвитку індивідуальних здібностей і нахилів. Педагоги вдало поєднують методи та прийоми розвитку навчання і виховання дітей дошкільного віку.

Пріоритетними напрямками в реалізації завдань дошкільної освіти на базі ЦНТТУМ є орієнтація на індивідуально-особистісну освіту, розкриття потенціальних можливостей кожної дитини, соціалізація виховання та навчання.

Педагоги сповнені пошуком нових ідей, реалізацією нових освітніх технологій, упровадженням у навчально-виховний процес таких форм і методів роботи, які сприяли б найкращому розвиткові майбутніх громадян. Навчальні лабораторії – це місце, де маленькі особистості розвиваються і ті педагоги, які в них працюють, розуміють перспективу розвитку поки що маленької людини і несуть за неї відповідальність.

Керівники гуртків – Волох Людмила Василівна, Смоляр Ольга Августинівна, Федун Оксана Володимирівна, Снітко Руслана Леонідівна, Цудечкіс Наталія Борисівна

x7     x5

     пізнайки1            SAM_2336

Лабораторія художньо-технічного відділу

Ще стародавні греки в своїй міфології створили образи Прометея і Орфея, що символізували науку і мистецтво як основні елементи духовної культури людства. Обидва вони: і бог знання та світлого розуму Прометей, і божественний музикант і співак Орфей у співдружності виховували освічених і гуманних людей. Будь-яка спроба розірвати цей союз і протиставити їх одне одному або злити їх в одне є руйнівним і для суспільства і для особистості. Слід пам’ятати про споконвічний зв’язок мистецтва з технікою, який ніколи не припинявся, а в епоху науково-технічного прогресу ще більше посилився і проявився.

Сучасна художня культура освоює все нові і нові сфери суспільного життя, які проявляють себе в таких поняттях, як «Електронна музика», «Технічний дизайн», «Цифровий  живопис», «Комп’ютерна графіка» тощо, які ніяким чином не витісняють народне мистецтво, а тільки доповнюють та збагачують його.

Впровадження інноваційних технологій, пошук нових форм і методів роботи та, водночас, сучасна наповнюваність традиційних форм є головним вектором вдосконалення навчально-виховного процесу в роботі педагогічного колективу лабораторії. Керівники гуртків спрямовують свою роботу на систематичне підвищення якості освіти, вдосконалення виконавської майстерності гуртківців, їх вмінь та навичок.

На сьогоднішній день тут працюють  гуртки:

– «Бісероплетіння» (кер. Юрчинська Г.М.);

– «Образотворче мистецтво» (кер. Тимко І.А.);

– “Технічний дизайн” (кер. Кремінь Г.А., Білітюк Т.П.);

– “Народні промисли України” (кер. Дудар О.Д.);

– «Декоративно-ужиткове мистецтво» (кер. Літвінчук С.М.).

Фото1776   

ZmbvITqBzYA  DSC00048